S&G Inkasso Spółka z o o Windykacja długów

Kontakt email, www
ul. Kościuszki 107/8 Poznań
61-717 Poznań , woj. Wielkopolskie

Sądowa

Windykacja należności Świadczymy usługi windykacji polubownej, sądowej oraz egzekucyjnej. Pierwszym etapem działań windykacyjnych jest zawsze wywiad, który ma na celu uzyskanie informacji na temat sytuacji dłużnika i jego faktycznej zdolności spłaty zobowiązania. Zebrane dane stanowią punkt wyjścia dla pozostałych działań, które podejmujemy. Bardzo ważnym elementem są osobiste kontakty z dłużnikiem i bezpośrednie negocjacje, z wykorzystaniem różnorakich technik perswazyjnych. W przypadku gdy nie uda się wyegzekwować należności na drodze windykacji polubownej zapewniamy kompleksową pomoc prawną i zastępstwo procesowe przed sądem. Monitorujemy też postępowania komornicze, tak by wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Wiemy jak cenny jest Państwa czas – wszystkie działania wykonujemy samodzielnie a Państwa udział ograniczamy do niezbędnego minimum.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna Inną formą prewencji jest wykorzystanie pieczęci ostrzegawczej na wystawianych przez Państwa fakturach. Pieczęć informuje kontrahenta iż konsekwencją braku spłaty zobowiązania w terminie będzie podjęcie działań windykacyjnych przez naszą firmę. Pieczęć taką dzierżawimy Państwu na określony czas, przez który to okres mogą Państwo sygnować nią każdą wystawioną przez siebie fakturę.

Monitoring płatności

Monitoring należności Egzekwowanie należności, windykację można porównać do zdrowia. Najlepszym sposobem na uniknięcie choroby są działania prewencyjne: zdrowy tryb życia, odpowiednie odżywianie, itp. Podobnie jest z egzekwowaniem należności – prewencja zawsze daje lepsze rezultaty i minimalizuje ryzyko pojawienia się zaległych, nieuregulowanych należności. Na czym polegają działania prewencyjne? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wszystkie działania prewencyjne są oparte na wcześniejszych ustaleniach i zawsze są Państwo o wszystkim informowani. Wiemy jak delikatne są to sprawy i jak ważna jest dobra jakość relacji z Państwa klientami. Dlatego pierwszą zasadą jest, jak w medycynie, przede wszystkim nie szkodzić ! Mając to zawsze na uwadze podejmujemy takie działania jak przypominanie o terminach płatności na drodze kontaktu telefonicznego, sondowanie poziomu zadowolenia z usługi i skorelowanego z nim prawdopodobieństwa braku zapłaty, intensyfikacja kontaktów w przypadku gdy termin zapłaty minął, wysyłanie pism ponaglających i wezwań do zapłaty, informowanie o konsekwencji braku zapłaty. W przypadku gdy działania te nie przyniosą skutku (co zdarza się niezmiernie rzadko) podejmiemy się windykacji długu na bardzo preferencyjnych warunkach cenowych.

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Pieczęć prewencyjna
  • Monitoring płatności
  • Windykacja

O nas

Windykacja wierzytelności w Niemczech wymaga specyficznej wiedzy o niemieckim systemie prawnym oraz posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Do tego dochodzą problemy komunikacyjne i językowe. Aby Państwu ułatwić dochodzenie roszczeń w Niemczech założyliśmy pierwszą polsko-niemiecką kancelarię windykacyjną. S&G Inkasso Sp. z o.o. kierowana jest przez doświadczonych prawników, którzy doskonale znają specyfikę windykacji wierzytelności zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Posiadamy swoje oddziały w obu krajach. Spółka z siedzibą w Poznaniu wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu, natomiast niemiecki oddział spółki w Kolonii wpisany jest do niemieckiego rejestru handlowego przy Amtsgericht Köln. Dodatkowo S&G Inkasso Sp. z o.o. jest zarejestrowana przez Oberlandesgericht Köln jako firma uprawniona do świadczenia usług windykacyjnych w Niemczech. Rejestracja ta jest opublikowana na stronie internetowej: www.rechtsdienstleistungsregister.de. Windykacja wierzytelności i świadczenie usług inkasso w Niemczech jest dopuszczalne tylko dla firm posiadających taką rejestrację. Proponujemy Państwu kompleksową i profesjonalną obsługę Państwa wierzytelności w Niemczech. Waszymi partnerami z naszej strony będą nasi pracownicy mówiący po polsku, którzy zatroszczą się o całkowite załatwienie Państwa sprawy w Niemczech. Ponadto oferujemy Państwu nasze usługi także przy windykacji należności krajowych od Państwa polskich dłużników.