Servanda Krzysztof Kozioł 1

Kontakt email, www
Więckowskiego 33 Łódź
90-734 Łódź-Śródmieście , woj. Łódzkie
Wobec wielu istniejących firm windykacyjnych mamy zaszczyt zaproponować Państwu następujące warunki współpracy, które pozwolą nas odróżnić i zapewnić satysfakcję naszych klientów:       - brak opłaty wstępnej za przyjęcie zlecenia do windykacji,       - brak opłat manipulacyjnych,       - cotygodniowe raporty z wykonanych działań,       - stała prowizja od wypracowanych efektów w wysokości 7% plus podatek VAT - możliwość negocjacji,       - krótki termin realizacji zlecenia - 35 dni,       - prowadzenie spraw sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych po najniższych stawkach uzgodnionych w drodze negocjacji,       - jako jedyni uczestniczymy w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników w celu bezpośredniego nadzoru egzekucji,      - wspólnie z klientem ponosimy ryzyko skuteczności podjętych działań windykacyjnych.      

Sądowa

prowadzenie spraw sądowych,zabezpieczających i egzekucyjnych

Komornicza

prowadzenie spraw sądowych,zabezpieczających i egzekucyjnyc

Monitoring płatności

monitoring bieżących płatności

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Komornicza
  • Monitoring płatności
  • Windykacja

O nas

Nasza ofertaWobec wielu istniejących firm windykacyjnych mamy zaszczytzaproponować Państwu następujące warunki współpracy, które pozwoląnas odróżnić i zapewnić satysfakcję naszych klientów:     - brak opłaty wstępnej za przyjęcie zlecenia do windykacji,     - brak opłat manipulacyjnych,      - cotygodniowe raporty z wykonanych działań,     - stała prowizja od wypracowanych efektów w wysokości 7% pluspodatek VAT - możliwość negocjacji,      - krótki termin realizacji zlecenia - 35 dni,     - prowadzenie spraw sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych ponajniższych stawkach uzgodnionych w drodze negocjacji,     - jako jedyni uczestniczymy w czynnościach egzekucyjnychprowadzonych przez komorników w celu bezpośredniego nadzoruegzekucji,     - wspólnie z klientem ponosimy ryzyko skuteczności podjętychdziałań windykacyjnych.