Sigma Windykacja s.c. Mariusz Adamczyk Łukasz Zaremba

Kontakt email, www
ul. Powstańców Śląskich 52b/13, Wrocław
53-333 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna na fakturach sprzedaży - usługa ta polega na upoważ -nieniu stałego klienta Naszej Firmy do umieszczania na umowie, fakturze, rachunku czy polisie informacji w formie pieczęci wskazującej na to, że w przypadku, gdy konieczne będzie dochodzenie należności z danej umowy będzie to wykonywał profesjonalny podmiot zewnętrzny. Umieszczenie takiej pieczęci posiada zarówno walor informacyjny, jak również ostrzegawczy dla drugiej strony umowy, która dzięki temu jest pewna, że wierzyciel będzie dochodził swoich należności również przy wykorzystaniu zewnętrznych firm windykacyjnych.

Monitoring płatności

Monitoring należności - usługa polegająca na kontakcie telefonicznym z dłużnikiem nie później niż na dwa dni przed upływem terminu płatności. Kontakt operatora telefonicznego uświa-damia dłużnikowi, że sprawa jego zadłu-żenia jest pod ścisłą kontrolą i wierzyciel nie godzi się, co czasem przyjmowane jest jako zasada, na "pewne" opóźnienie w dokonywaniu płatności.     Windykacja telefoniczna prowadzona jest przez operatorów, którzy zwykle są dedykowani danemu dłużnikowi, co w  dłuższym okresie pozwala na osiągnięcie dodatkowego efektu zaufania w kontaktach na linii dłużnik - operator (jako przedstawiciel wierzyciela). Należy zauważyć, że monitoring należności, jako usługa wykonywana na zewnątrz firmy, obniża koszty związane z obsługą wierzytelności (zakup technologii, zatrudnienie wykwalifikowanych operatorów-negocjatorów, wynajem lub kupno powierzchni biurowej, szkolenie personelu)

Windykacja

Specjalizacje:

  • Pieczęć prewencyjna
  • Monitoring płatności
  • Windykacja

O nas

  • Sigma Windykacja ukierunkowana jest na prowadzenie działalności w zakresie windykacji należności i przedmiotów dla instytucji finansowych oraz świadczeniu usług prewencyjnych w tym obszarze.
  • Sigma Windykacja jest przedsięwzięciem założonym i zarządzanym przez osoby mające bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę niezbędną dla skutecznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności na tak złożonym i wieloaspektowym rynku, jakim jest rynek usług windykacyjnych.
  • Nasze doświadczenie w zakresie działalności windykacyjnej zostało zdobyte w trakcie pracy w firmach sektora finansowego oraz Policji, a znajduje ono dodatkowo silne oparcie w specjalistycznym wykształceniu prawniczym i ekonomicznym naszych pracowników.