Web Info & Cash Service Windykacja

Kontakt email, www
ul. Pabianicka 10/4 Wrocław
53-339 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Przedsądowa

Windykacja przedsądowa Zawiera standardowe działania windykacyjne: - Wezwanie dłużnika do uznania długu i zapłaty - Negocjacje z dłużnikiem w sprawie sposobu i terminu zapłaty korespondencyjnie, telefonicznie bądź przez kontakt osobisty - Ustalenia umożliwiające rozłożenie spłaty długu na raty, wysokość rat oraz nadzorowanie terminowości spłat kolejnych rat - Ustalenie nowego adresu i danych kontaktowych dłużnika, jeśli zachodzi taka konieczność - Inkaso (na życzenie zleceniodawcy)

Sądowa

Postępowanie sądowe Jest następnym elementem, który tworzą kolejne kroki: - Wykonanie oceny dowodów przedstawionych przez klienta, uzupełnienie dokumentów w przypadku braków formalnych, przygotowanie materiałów dowodowych w celu wykorzystania ich w postępowaniu sądowym - Opracowanie, przygotowanie i przesłanie pozwu do Sądu właściwego - Uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku - Uzyskanie klauzuli wykonalności po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego

Komornicza

Postępowanie egzekucyjne - Opracowanie i przygotowanie wniosku egzekucyjnego - Ustalenie majątku dłużnika - Przekazanie wniosku egzekucyjnego właściwemu komornikowi - Utrzymanie stałego kontaktu z komornikiem, w celu nadzorowania postępowania egzekucyjnego

Pieczęć prewencyjna

Monitoring płatności

Monitoring wszystkich należności na drodze elektronicznej (SMS, e-mail), telefonicznej, listownej bądź wizyty bezpośredniej. Program ten jest gwarancją utrzymania płynności finansowej. Przekazując swoje faktury naszej firmie mają Państwo pewność polepszenia wskaźników rotacji należności oraz oszczędności czasu wynikającej z redukcji konieczności śledzenia terminowości płatności Państwa kontrahentów. Działanie takie niweluje automatycznie działalności poboczne i pozwala na skupienie się na bieżącej działalności firmy. Bieżący monitoring należności przynosi następujące korzyści: - rozbudowany system działań prewencyjnych, upominawczych gwarantujący pełną świadomość konsekwencji nieterminowego regulowania zobowiązań u odbiorców, - wdrożone procedury szybkiego reagowania pozwalające wychwycić przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu oraz niwelujące skutki takich przestępstw, - stopniowe zabezpieczanie obrotu, aż do pełnego zabezpieczania należności regulowanych nieterminowo, - kompleksowa kontrola wszystkich faktur terminowych oraz klientów, - precyzyjnie określone metody przywracania do obrotu wszystkich klientów ociągających się z płatnościami, - skuteczne i szybkie dochodzenie roszczeń poprzedzone rzetelnymi próbami rozwiązania problemów, - naliczanie i egzekwowanie odsetek przez Web Info & Cash Service (na życzenie wierzyciela).  

Windykacja

Specjalizacje:

  • Przedsądowa
  • Sądowa
  • Komornicza
  • Pieczęć prewencyjna
  • Monitoring płatności
  • Windykacja

O nas

Web Info & Cash Service to firma utrzymująca wysoką dynamikę rozwoju. Istotą działalności naszej firmy jest pomoc w dochodzeniu roszczeń finansowych od dłużników. Zdajemy sobie sprawę, iż reguły gospodarki wolnorynkowej spowodowały konieczność stosowania przez przedsiębiorców coraz dłuższych terminów płatności oraz innych nienazwanych sposobów rozliczeń. Mamy świadomość, że często staje się to źródłem powstawania zatorów płatniczych, czego konsekwencją może być utrata płynności finansowej firmy. Obiektywne źródła podają, iż problemy z nieterminowością, bądź brakiem zapłaty, ma około 80% firm działających na polskim rynku. Zjawisko nieterminowości w regulowaniu zobowiązań finansowych stało się jedną z charakterystycznych cech polskiej gospodarki. Wobec powyższego, nie podejmowanie w odpowiednim czasie działań zmierzających do odzyskania wierzytelności, może spowodować negatywne konsekwencje. Skuteczną, a zarazem konieczna formą zabezpieczenia płynności finansowej swojej firmy, jest przekazywanie problemów związanych z niedotrzymywaniem terminów płatności oraz dochodzeniem wymagalnych roszczeń, wyspecjalizowanym i profesjonalnym firmom windykacyjnym. Większa efektywność „zewnętrznej” windykacji wynika z: konsekwencji i profesjonalizmu w dochodzeniu długu – gdy firma nie posiada własnego działu windykacji, efektywniejsze jest przekazanie nadzoru nad długiem do firmy windykacyjnej, gdzie profesjonalnie przygotowani specjaliści konsekwentnie dochodzą należności, obiektywizacji negocjacji – w negocjacjach nie pojawiają się ze strony dłużnika argumenty handlowe; windykacja „zewnętrzna” nie narusza stosunków handlowych między wierzycielem a dłużnikiem, który w przyszłości może stać się dobrym klientem. W świetle powyższych faktów, pragniemy zachęcić Państwa do współpracy z firmą Web Info & Cash Service, która zajmuje się problematyką wierzytelności.