Windykacja terenowa-dochodzenie Odszkodowań

Kontakt email, www
Ul. Góralska 31
08-300 Sokołów Podlaski , woj. Mazowieckie

Sądowa

Windykacja sądowa W przypadku nieskuteczności działań polubownych w ramach windykacji bezpośredniej bądź czynności windykacyjnych prowadzonych przez nas samych dochodzi do wszczęcia postępowania karnego. Czynności procesowe na etapie postępowania sądowego prowadzone są przez Radców Prawnych z wyspecjalizowanych Kancelarii Prawnych.

Komornicza

Polubowna

Windykacja polubowna Może się odbywać przez postępowanie karne mające na celu udowodnienie, że dłużnik dopuścił się przestępstwa (oszustwa bądź przywłaszczenia) na rzecz wierzyciela. Możliwa jest także blokada działalności gospodarczej dłużnika. W takim wypadku firma windykacyjna w sposób zgodny z prawem blokuje lub bardzo utrudnia dalsze prowadzenie tej działalności gospodarczej do momentu uregulowania należności wobec wierzyciela. Na ogół jednak firmy windykacyjne będą ściągać należności metodami, których my sami byśmy używali. Ponieważ wiedzą, że sprawy, które otrzymują trafiają do nich dopiero wtedy gdy wierzyciel sam sobie nie może z tym poradzić, a dłużnik nie jest już uważany za cenionego klienta. Agencje działają zdecydowanie bardziej skutecznie i stanowczo niż my sami.

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Komornicza
  • Polubowna
  • Windykacja

O nas

O windykacji wiemy wszystko, działamy skutecznie i zgodnie z prawem. Obecnie najskuteczniejsza metoda -- windykacja terenowa, negocjatorzy nawiązują kontakt z dłużnikiem. Skutecznie motywując do uregulowania należności. Wyspecjalizowani jesteśmy w windykacji długów trudnych. Tam gdzie dłużnicy w profesjonalny sposób przygotowani są na standardowe działania podejmowane przez kancelarie i ewidentnie unikają spłaty należności - wkraczamy. Windykujemy kwoty, które swoją wysokością usprawiedliwiają zarówno podejmowane przez nas działania jak i koszty związane z tymi działaniami ponoszone przez Klienta. Działamy efektywnie na terenie kraju oraz poza granicami. Obalamy mity powielane przez inne biura -; nie ma skutecznej windykacji długów trudnych bez wstępnych kosztów operacyjnych. Brak właściwego zrozumienia tego problemu często prowadzi do zlecania działań windykacyjnych na niewłaściwym poziomie lub o niewłaściwym stopniu intensyfikacji tychże działań. Stąd nie realizujemy zleceń bez akceptacji przez Klienta często wysokich kosztów operacyjnych zabezpieczających efektywną realizację zlecenia. Jeśli dłużnik ma środki finansowe lub może je zorganizować aby spłacić długi --do tego doprowadzimy. Prowadzimy Skuteczną windykację! Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Istnieją podziały charakteryzujące czynności windykacyjnej. windykację dzieli się na: windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności. windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony dłużnika - sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej. Nasze pozostałe usługi: -obsługa prawna -usługi detektywistyczne -Uzyskujemy odszkodowania dla poszkodowanych Oferując usługi windykacyjne na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, mamy duże doświadczenie z nie uczciwymi kontrahentami. Niektóre z pierwszych sygnałów ostrzegawczych: nieustanne prośby o przesunięcie terminu płatności, mniejsze zlecenia/zamówienia, narzekanie na powolny rozwój działalności gospodarczej, zmiana nazwy i danych kontaktowych, wyczuwalne kłamstwa, spory z kontrahentem , niejasne obietnice, wymówki innymi zobowiązaniami. Jako specjalista w dziedzinie biznesu odzyskiwania wierzytelności, moje doświadczenie podpowiada, że któryś z powyższych objawów ostrzegawczych powinien spowodować działanie/reakcję. Pojawia się kolejne pytanie, zidentyfikowaliśmy problem, jakie działania należy podjąć? Po pierwsze, należy prowadzić skuteczną politykę kredytową/faktury terminowe. Część tej polityki powinna obejmować usługi windykacyjny, które zaczynają się systematyczną kampanią telefoniczną. W rozmowach telefonicznych liczymy, że dotrzemy do rozumu swojego dłużnika. Największym błędem jest zbyt długie oczekiwanie, należy często i intensywnie dzwonić do dłużnika. Jak wiadomo, prawdopodobieństwo nie uregulowania płatności rośnie gwałtownie z upływem czasu, gwałtownie wzrasta każdego miesiąca następującego po terminie płatności, od około 50 procent po dwóch miesiącach do około 80 procent po sześciu miesiącach. Mówią, że jeżeli faktura pozostaje wymagalna powyżej 12 miesięcy, możliwość windykacji spada do mniej niż 25 procent. Jeżeli dłużnik planuje nie płacić, będzie niechętnie udzielał konkretnych informacji podczas rozmów telefonicznych. Należy uzyskać szczegółowych odpowiedzi od dłużnika i / lub pisemne potwierdzenia płatności. Jeśli odmówi podać szczegóły, wiadomo, że powstaje problem i należy przyspieszyć proces windykacyjny, poprzez oddanie zlecenia profesjonalnej firmie windykacyjnej.