Wsi Polska 1

Kontakt email, www
ul. Skwierzyńska 29 B, Wrocław
53-521 Wrocław , woj. Dolnośląskie
PROMOCYJNA CENA - Skontaktuj się przedstawicielem 791187991 CZYNNA WSPÓŁPRACA OZNACZA WIELE KORZYŚCI, PRZEDE WSZYSTKIM OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE NIŻSZE KOSZTY.

Sądowa

Postępowanie sądowe Oferujemy wsparcie podmiotów gospodarczych w procesie windykacji bieżącej, a także kompleksowego zastępstwa procesowego, w którego skład wchodzi: złożenie odpowiedniego powództwa w sądzie; uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty; skierowanie wniosku egzekucyjnego.

Komornicza

Postępowanie egzekucyjne Sprawę przekazujemy na drogę egzekucji komorniczej do wybranej kancelarii na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Prowadzimy pełny nadzór nad właściwym przebiegiem egzekucji. Uczestniczymy we wszystkich czynnościach, od zajęcia majątku przez ewentualne przejęcie go pod dozór po uczestnictwo w jego licytacji.

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna - w celu zdyscyplinowania kontrahentów proponujemy przystawianie na każdej fakturze pieczęci windykacyjnej, a także informowanie kontrahentów o współpracy z firmą zewnętrzną w zakresie obsługi windykacyjnej. Takie czynności poinformują "dłużnika" o nieuchronności spłacenia zadłużenia, gdyż w razie braku zapłaty w terminie, dochodzeniem należności zajmie się profesjonalna firma zewnętrzna. Istnieje możliwość zamówienia pieczątek w językach obcych.

Monitoring płatności

Monitoring płatności - Głównym celem monitoringu płatności jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, co można osiągnąć poprzez konsekwentne przypominanie kontrahentom Klienta o zbliżającym się terminie płatności. Dzięki tej usłudze nasi Klienci mają gwarancję, że ich kontrahent nie zapomni o wyznaczonym terminie wymagalności. W znacznej większości przypadków wyklucza to powstanie zadłużenia a przy ewentualnym późniejszym przekroczeniu przez kontrahenta tego terminu, znacznie ułatwia windykację należności. Przy wykupieniu usługi „Pakiet czynnej współpracy” redukujemy koszty „monitoringu”.

Zakup wierzytelności

Windykacja

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Komornicza
  • Pieczęć prewencyjna
  • Monitoring płatności
  • Zakup wierzytelności
  • Windykacja

O nas

GiedaWierzytelnociGiedawierzytelnocito kompleksowa usuga, majca nacelu przede wszystkimupublicznienie informacji o nierzetelnymkontrahencie a wefekcie uchronienie innych podmiotw przedryzykownymkontaktem gospodarczym z danym dunikiem. Wystawieniedanych dunika na naszej Giedzie umoliwiam.in. zbyciewierzytelnoci na podstawie umowy cesji. Wgld do niejmajbez ogranicze wszyscy uytkownicy Internetu, jestmonitorowana przez banki, firmy leasingowe i ubezpieczenioweorazinne firmy zwizane z konkretn bran. W konsekwencjiwpis do naszejgiedy oznacza dla dunika uniemoliwienienormalnego funkcjonowaniana rynku oraz grob wypowiedzeniaudzielonych kredytw kupieckich ibankowych.Opublikowaniedanych na Giedzie Wierzytelnociskutkuje tym, e gdyzainteresowany wpiszw wyszukiwarceinternetowejwww.google.pl  nazwPastwa dunika naszczycie listy pojawi si linkodsyajcy do GiedyWierzytelnoci.Dopisujcnieuczciwego kontrahenta dogiedy wierzytelnoci, wywieraszna niego presj. Zdyscyplinujeszuporczywych dunikw dozapaty nalenoci.W odrnieniu odwielu innych gied, nasza nie jest jedynieinformacj nastronie internetowej. Prbujemy odnale dunika,skontaktowa si z innymi firmami w celu wymiany danychdunika.Zbywamywierzytelnoci zakoczone bezskuteczn egzekucj oraz wupadoci i te, ktrych nie opacao si dochodzi zewzgldu na mawarto.PO WPISANIU NA NASZ GIED NIEMAL 80% DUNIKWDECYDUJE SISPACI ZOBOWIZANIE. Giedawierzytelnoci dziaa zgodnie zprawem.Warunki omawiamyindywidualnie po weryfikacjisprawy.Wszystkie wtpliwoci i pytania orazcennik omwiindywidualnie konsultant handlowy.