Zachara Arkadiusz Kancelaria radcy prawnego

Kontakt email, www
Brzesko, ul. Kościuszki 16 zobacz inne firmy z Brzesko, Kościuszki
32-800 Brzesko , woj. Małopolskie

Sądowa

postępowania egzekucyjnego

Monitoring płatności

elanie p

Weryfikacja umów

ospodarc

Specjalizacje:

  • Sądowa
  • Monitoring płatności
  • Weryfikacja umów

O nas

Radca prawny Arkadiusz Zachara wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie – wpis pod numerem Kr-2108. Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Zachara działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON 121997637, nr NIP 8691090003. Radca prawny Arkadiusz Zachara posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności - suma ubezpieczenia OC na rok 2011 dla radcy wynosi 350.000 EUR.